Saturday, June 15, 2013

Abasa{80}
ABASA (bermasam muka).
Dengan nama Allah, Pemurah, Penyayang.

1. Ia bersama muka dan berpaling
2. Lantaran datang kepada nya orang buat itu,
3. Pada hal apakah yang memmberi mu tahu, barang kali ia akan jadi bersih ?
4. Atau ia akan ingat, lantas peringatan itu memberi manfaat kepada nya ?
5. Ada pun orang yang tidak memperdulikan (itu)
6.  Maka engkau menghadap kepada nya.
7. Pada hal apakah rezeki mu kalau ia tidak jadi  bersih.
8. Tetapi ada pun orang yang berjalan datang kepada mu
9. Pada hal ia takut
10. Maka engkau tidak perdulikan dia.

11. Jangan demikian ! kerana  sesungguhnya (ajaran-ajaran Quran) itu satu peringatan.
12. Maka siapa-siapa yang mahu, biarlah ia ingat kepadanya.
13. Didalam kitab-kitab yang  dimuliakan.
14. Yang ditinggikan yang disucikan
15. Ditangan-tangan utusan-utusan.
16. Yang mulia, yang berbakti
17. Celaka manusia ! alangkah besar kekufuran nya !
18. Dari apakah ia dijadikan dia ?
19. Dari setitis mani ia jadikan dia, lalu atur sifat-sifat nya.
20. Kemudian ia mudahkan jalan (keluar)nya.

21. Kemudian, ia matikan dia, lalu ia jadikan dia terkubur.
22. Kemudian,  bila ia kehendaki ia akan bangkitkan dia.
23. Belum sekali-kali ! belum (manusia) tunaikan apa yang Allah perintah dia.
24. Maka cubalah manusia lihat kepada makanan nya.
25. Kami telah curah air satu curahan nya.
26. Kemudian kami hancurkan tanah itu sungguh-sungguh.
27. Lalu kami tumbuhkan padanya biji-biji makanan
28. Dan anggur dan sayuran.
29. Dan zaiton dan kurma.
30. Dan kebun-kebun yang subur.

31. Dan buah-buahan dan rumput-rumput.
32. Untuk jadi bekalan bagi kamu dan bagi binatang-binatang ternak kamu.
33. Maka apabila datang suara pertempuran besar
34. Dihari yang (tiap-tiap) orang lari dari saudaranya.
35. Dan  (dari) ibunya dan bapanya
36. Dan (dari)  isteri nya dan anak-anak nya.
37. Bagi tiap-tiap seorang dari mereka, dihari itu,  ada satu urusan yang muliakan dia.
38. Beberapa muka dihari itu bercahaya-cahaya.
39. Tertawa dan bersuka-suka.
40. Dan beberapa muka dihari itu (terlihat) atas dukacita.
41. Yang ditindih oleh kegelapan
42. Mereka itu ialah orang-orang kafir yang derhaka. 

[Ulasan][Penutup][Previous][Next][Referenceds].